Miljö & Kvalitet

Företagets produkter är erkända att hålla hög totalkvalitet och kunderna inkluderar flera välkända företag inom verkstadsindustrin. En specialitet som företaget utvecklat är precisionsarbeten med bl. a. spindlar, lagerhus, slider och stativ. Gjutgods kan ombesörjas från modell till bearbetad, ytbehandlad, monterad och provad produkt.

LMV jobbar enligt ISO 9001 och ISO 14001.